The Beckmann Gainbooster är en pedal som var tänkt att användas till musikinstrument
främst i bluessammanhang. Enheten bygger på röret 12AU7 som har en mycket snygg karaktär.
Ljudbilden kan justeras upp med ratten "GAIN", man kan då komma upp till ganska stark utnivå
som gör att förstärkaren klipper. För att anpassa tonbilden finns en ratt "VOLYM" som
medger att man kör distat men utan att ingången i förstärkaren klipper igen.
För att få lite softare "jazz" ljud finns ratten "tone" den är endast en finputs av ljudet.

DEMO AV BOOSTER

booster 1
booster
tjingMail me for more info and prices.
liptonius@gmail.com
07:55 2019-08-26